logo walstraschool

De Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad ( MR).
De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De directeur kan  als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag op uitnodiging aanschuiven bij de vergaderingen. Zij kan de MR over beleidszaken informeren of voor overleg over schoolse aangelegenheden de MR-leden raadplegen. Als er leden aftreden vinden er verkiezingen plaats. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen. 

Klik hier! om te zien wat de MR allemaal voor de Walstraschool betekent.

MR Walstraschool