logo walstraschool

Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders en één leerkrachten. Als er leden aftreden  worden er nieuwe leden geworven via de Bieproaten en zo mogelijk op de informatieavond van de OR/MR verkozen. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen.

Klik hier! om te zien wat de OR allemaal voor de Walstraschool betekent.

ouderraad