logo walstraschool

2. Waar onze school voor staat:

Wij begeleiden leerlingen in hun totale ontwikkeling om zo een goede basis te leggen voor het optimaal deelnemen aan onze samenleving

2.1 De missie van de Walstraschool:

De Walstraschool heeft een veilig en sociaal schoolklimaat waar het kind creativiteit, een onderzoekende houding, leermotivatie en zelfbeeld ontwikkelt om op zijn eigen niveau te excelleren.

2.2 De visie van de Walstraschool: Kom en groei

We halen het beste uit elk kind door kennis en vaardigheden aan te bieden om de talenten optimaal te ontwikkelen en te gebruiken. Hierdoor leggen we een basis voor een succesvolle onderwijsloopbaan. Zo ontwikkelt elk kind zich tot een wereldburger.

Het team en de Medezeggenschapsraad hebben deze ontwikkelingen gezamenlijk besproken en vastgelegd.

2.3 Pedagogisch schoolklimaat:

Om een goed pedagogisch klimaat te realiseren hanteren we binnen de school drie kapstokregels:

Regelmatig hebben we binnen onze school een nieuw thema, waarin we de kinderen bewust willen maken van hun gedrag en omgang met anderen. We werken met de thema’s van de zgn. Soemokaarten. Elke maand staat een thema centraal. Deze kunnen schoolbreed of per groep aangeboden worden. We benaderen de kinderen op een positieve manier, zoals complimenten. Daarnaast werken we met smileys. De kinderen kunnen door positief gedrag als groep smileys verdienen. Ze bedenken zelf een beloning en schrijven die op een kaartje en doen deze in de Coolbox. Wat is er leuker dan een zelfbedachte beloning te ontvangen, bv. langer pauze, samen spelen, een extra gymles of een filmpje kijken.

2.4 Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden:

Wij gebruiken moderne methodes voor de verschillende vakgebieden die voldoen aan de kerndoelen van het onderwijs, opgesteld door het ministerie. Bij het kiezen van nieuwe methodes houden we er rekening mee dat deze de kennis en vaardigheden op verschillende niveaus aanbieden. Zo krijgt elk kind onderwijs, passend bij zijn niveau en mogelijkheden, waarbij wij altijd streven om het optimale uit het kind te halen.

De regelmatig veranderende thema’s en de klas die daarop wordt ingericht, zorgen voor een rijke en uitdagende leeromgeving. De pop Pompom en zijn familie maken de kinderen nieuwsgierig naar de wereld om hen heen en dagen ze uit om deze op verschillende manieren te onderzoeken. Zoem, de bij, stimuleert de kinderen tot het verkennen van letters en woorden.

Op een speelse manier leren de kinderen, met behulp van Kim, steeds één nieuwe letter. Door de vele verschillende activiteiten en materialen ontwikkelen de kinderen veel leesplezier. We maken bv. gebruik van het leerlingsoftwareprogramma. Zo leren de kinderen veilig lezen en spellen.

Het werken met digitale middelen integreren we in ons onderwijsaanbod. Door de leerlingen ook te laten blijven schrijven stimuleren we (volgens onderzoeken) meer cognitieve hersenfuncties. We bieden de kinderen een mix aan. Bijv: In onze methode Taal en Spelling leren we volgens het systeem Blended Learning. Het werken met de computer of in het werkboek wisselen we af.

Om de ontwikkeling van kinderen op meerdere wijzen te stimuleren zullen we twee keer per jaar (minimaal drie weken lang) werken aan thema’s met een geïntegreerd aanbod.
 

Voorbeeld van thema’s:

Ook nemen onze leerlingen onder schooltijd deel aan allerlei activiteiten, die voor hen georganiseerd worden, zoals:

Soms vragen we de ouders een bijdrage om deze activiteiten te kunnen uitvoeren.