logo walstraschool

Het team

Wie staat er voor de groep: 

Maandag/dinsdag/woensdag         juf Yvonne Hoving  
Woensdag/donderdag/vrijdag      juf Brigitte de Kleijn  

*In januari 2021 starten wij met een tweede kleutergroep. Beide leerkrachten krijgen dan een eigen groep met aanvulling van een leerkracht op hun niet werkdagen. We splitsen de kleuters dan volgens ons splitsingsprotocol (zie website)

Op de maandag en dinsdag is de groep gesplitst in een groep 3 apart en een groep 4 apart. 
Op de andere dagen is er ondersteuning in de groep door een onderwijsassistent en/of leerkracht.
Groep 3         maandag en dinsdag                juf Janny Poker
Groep 4         maandag en dinsdag                juf Astrid Venema
Groep 3/4     woensdag en donderdag      juf Janny Poker                      
Groep 3/4     vrijdag                                             juf Astrid Venema

Maandag t/m vrijdag        juf Quislaine Nijenhuis  
                                                  

Maandag t/m vrijdag         juf Anja Smit 

 

Vakleerkracht gymnastiek:  

Agnes Abee is  onze vakleerkrachten en verzorgt een aantal gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 in het Kropshuus.