logo walstraschool

Peuterspeelzaal Kropswolde Berend Botje

Woldweg 124
9606 PH Kropswolde
06-23720291

Openingstijden

Maandagmorgen en donderdagmorgen. Beide dagen zijn van 8.30 - 11.15 uur.

De speelzaal

Deze speelzaal is gehuisvest in een nieuw lokaal in de OBS Walstraschool in Kropswolde. Zij hebben een eigen ingang en een eigen omheind buitenspeelterrein.

Berend Botje maakt deel uit van: 

Kinderopvang Kaka

Aanbod Kinderopvang Kaka

Kinderen groeien en gaan de wereld om hen heen ontdekken. De peuteropvang  wil hier graag aan bijdragen door een veilige, stimulerende en gezellige plek voor kinderen te zijn. Hier kunnen kinderen andere leeftijdsgenootjes en volwassenen leren kennen. Er is ruimte om te spelen, maar er kan ook geëxperimenteerd worden met klei, verf, lijm, zand en water enz. Natuurlijk worden er ook groepsactiviteiten ondernomen. Op de peuteropvang moet niets. Het leveren van prestaties dus ook niet! Wij vinden het belangrijk dat kinderen lekker bezig zijn en spelenderwijs hun mogelijkheden en de wereld om hen heen ontdekken.  
Kinderen kunnen twee dagdelen op een peuteropvang Berend Botje komen spelen. Informatie hierover kunt u via de leidsters van uw kind krijgen.
Voor uitgebreide informatie zie de website van Kinderopvang KaKa: www.kaka.nl. Voor  specifieke informatie over de locatie kan bij de zoekopdracht de naam van de locatie ingevuld worden.  
Daar waar in onderstaande informatie wordt gesproken over ouders, wordt ook verzorgers bedoeld.  

Hoe verloopt een dagdeel op de peuteropvang?

Als de kinderen met hun ouders binnenkomen, kunnen zij samen iets uitzoeken om mee te spelen. Mocht het zo zijn dat ouders iets met de leidsters willen bespreken, dan kan dat ook nu gebeuren. Na ongeveer 10 minuten wordt er duidelijk afscheid genomen en gaan de ouders naar huis. 
De leidsters bieden vervolgens de kinderen de gelegenheid om nieuwe dingen te ontdekken. Dit kan individueel, in kleine groepjes of in de grote groep gebeuren. Uitgangspunt hierbij is, dat kinderen die plezier in hun spel hebben graag willen experimenteren en zich daardoor in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Het spreekt daarom eigenlijk voor zich dat leidsters zo veel mogelijk proberen aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Natuurlijk gebeurt dit met respect voor de eigenheid, achtergrond en cultuur van het kind. 
Ongeveer halverwege de ochtend wordt er samen opgeruimd, handen gewassen en wordt er aan tafel gezamenlijk gegeten en gedronken.
Aan het eind wordt er gezamenlijk afgesloten (met een liedje, spelletje of iets dergelijks) waarna de kinderen weer met hun ouders mee naar huis gaan. 

Piramide

Piramide is een erkend VVE-programma waar op de peuteropvang mee wordt gewerkt. Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de leidsters het spelen. Door dit spelen leren de kinderen veel.
Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelgebieden:
Persoonlijkheidsontwikkeling
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Motorische ontwikkeling’
Kunstzinnige ontwikkeling
Ontwikkeling van waarneming
Denkontwikkeling en ontwikkeling van rekenen
Taalontwikkeling’
Oriëntatie op ruimte en tijd
Deze ontwikkelgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar en plezier te hebben in het spel.