logo walstraschool

Voor de Walstraschool zijn wij per 1 augustus 2021 op zoek naar een:

Directeur (0,7 fte)

De Walstraschool is een openbare basisschool gevestigd in het dorp Kropswolde. De school haalt het beste uit elk kind door kennis en vaardigheden aan te bieden en begeleidt de leerlingen om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Het is belangrijk dat leerlingen en leerkrachten zich veilig voelen bij ons op school en er een omgeving met een open sfeer is. Iedereen gaat respectvol met elkaar om.
Het motto van de school is: "Kom en groei!”

We werken met moderne methoden die aansluiten bij het niveau van onze leerlingen. We wisselen het werken in de werkboeken af met het werken op de computers. Alle leerlingen vanaf groep 5 hebben een device. Daarnaast wordt er Engelse les gegeven van groep 1 t/m groep 8.
De school biedt een wisselend naschools aanbod. Na schooltijd kunnen leerlingen deelnemen aan activiteiten zoals Duitse les, Streetdance of Leren programmeren.

In 2022 zal er naar verwachting voor de school nieuwbouw gerealiseerd worden in het kader van het gehele scholenprogramma in de Gemeente Midden-Groningen.
De Walstraschool heeft momenteel rond de 100 leerlingen, verdeeld over 4 tot 5 groepen. Het team bestaat uit 8 enthousiaste collega’s, aangestuurd door een directeur.

De Walstraschool maakt deel uit van Stichting Ultiem, die het openbaar basisonderwijs binnen de gemeente Midden-Groningen in Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Foxhol, Harkstede, Kolham en Kropswolde vorm geeft. Ultiem is sinds 2018 een zelfstandige stichting en wordt aangestuurd door een College van Bestuur. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur, alsmede op de uitvoering van taken die binnen het stafbureau worden verricht.

Wij willen voor de Walstraschool graag een samenwerkingsgerichte, vooruitstrevende directeur, voor wie transparante communicatie naar medewerkers, collega’s, ouders en verzorgers vanzelfsprekend is.
We komen graag in contact met een verbindende en betrokken directeur, die vernieuwing, transparantie én begrenzen met elkaar in balans weet te houden.
Voor de nieuwe directeur is een belangrijke rol weggelegd in het bovenschoolse directieteam. Naast het adviseren van het College van Bestuur, ligt de focus op het creëren van meerwaarde voor het zijn van één stichting met 11 scholen. Het vanuit meerdere perspectieven en belangen kunnen denken en handelen en op proactieve wijze bijdragen aan de verdere professionele opbouw van de stichting is ook belangrijk. Derhalve kijken we specifiek naar het analytisch vermogen, de kwaliteit om kritisch te denken en het vermogen om buiten de eigen school te denken.

Wij vragen:

• Een afgeronde opleiding schoolleider primair onderwijs is een pré
• Beschikt over leidinggevende ervaring in het onderwijs
• Is voorstander van openbaar onderwijs
• Is vooruitstrevend en vernieuwend
• Heeft oog voor ontwikkelingen in het onderwijs en de samenleving, onderschrijft de uitgezette lijnen en kan deze verder vertalen naar de praktijk van alledag
• Het uitdragen van het profiel van de school en van Ultiem
• Heeft het pedagogische en didactische van het onderwijs hoog in het vaandel
• Draagt zorg voor de cohesie tussen het team, leerlingen en ouders
• Zet in op beleid met optimale ontwikkelmogelijkheden voor alle leerlingen
• Toont betrokkenheid en werkt transparant
• Stimuleert, inspireert, motiveert en kan medewerkers in hun kracht zetten
• Beschikt over sterke communicatieve en sociale vaardigheden (naar zowel team, leerlingen, ouders), waarbij de insteek laagdrempelig, open en toegankelijk is, dit met behoud van positie

Wij bieden

• een interessante en afwisselende functie in een prettige werkomgeving
• salaris in schaal D12 conform de CAO Primair Onderwijs
• benoeming voor bepaalde tijd met het uitzicht op onbepaalde tijd

Meer informatie

U kunt uw sollicitatie, per mail, tot 14 april 2021 richten aan:
Stichting Ultiem
t.a.v. Simone Jager, afd. P&O
Email: simonejager@ultiemonderwijs.nl

Voor informatie over de school kunt u contact opnemen met Marian Bakker, bestuurder Stichting Ultiem. T: 0598-724844 / M. 06-53173965 of e-mail marianbakker@ultiemonderwijs.nl.
Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Simone Jager, M. 06-11866288 of e-mail simonejager@ultiemonderwijs.nl.

Het 1e gesprek met de adviescommissie staat gepland op 21 april 2021; het 2e gesprek met de selectiecommissie staat gepland op 28 april 2021.

Het betreft een gelijktijdige interne en externe werving en een assessment zal onderdeel zijn van de selectie procedure.

Download hier de vacature.